Informatie

Het jongerenwerk in de gemeente Eemsmond wordt uitgevoerd door het bureau Jongerenwerk Barkema & de Haan.

Dit is een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het adviseren en uitvoeren van jongerenwerk.
In november 2005 is dit bureau officieel van start gegaan in de gemeente Eemsmond onder de noemer: jongerenwerk Eemsmond.

Het jongerenwerk van de gemeente Eemsmond is verantwoordelijk voor de volgende zaken:

* Het geven van begeleiding en ondersteuning aan jeugdhonken, het jongerencentrum en georganiseerde jongeren groepen.
* Het opzoeken van jongeren op straat om zo een duidelijk beeld te krijgen van wat er zich op straat afspeelt in de gemeente. Eventueel worden er dan vervolgstappen gezet. Het jongerenwerk zou dan bijvoorbeeld kunnen functioneren als bemiddelaar tussen jongeren, gemeente, buurt of andere partijen.
* Het bieden van een informatiebaken/netwerk aan jongeren die hierbij gebaat zijn.
* Jongeren met een hulpvraag toeleiden naar de (jeugd)hulpverlening. Mocht de jongere in een hulpverleningstraject terecht komen dan blijft het jongerenwerk dit proces volgen (coaching langs de zijlijn).

Contact:

Ferry Pasche
ferry@jongerenwerk.com
06 41 13 43 57

Peter Buurma
peter@jongerenwerk.com
06 41 13 42 98

Gerietha Wieringa
gerietha@jongerenwerk.com
06 41 13 43 31

facebook

In de gemeente Eemsmond zijn verschillende jongerenvoorzieningen die door het jongerenwerk ondersteund worden en waar door jongeren zelf van alles georganiseerd wordt.

Jeugdoos Sjelter in Warffum
Noorderstraat 16, 9989 AA Warffum
facebook

Kanster Jeugdhonk Kantens
Pastorieweg 35A, 9995 PM Kantens
facebook

Jeugdsoos Twist Usquert
Schoolstraat 3, 9988RV, Usquert
facebook

Jongerencentrum Express Uithuizen
Sportlaan 6, 9981 JZ Uithuizen
facebook
Beheerder: Henk Meijer
henkmeijer93@gmail.com
06 46 80 57 80

Jeugdsoos Zandeweer
Veilingweg 1/A, 9997 PB Zandeweer
Twitter
facebook

Jeugdsoos De Meijstro’s Uithuizermeeden
Oudedijksterweg 22, 9982 HE Uithuizermeeden
Twitter
facebook